Problém s komunikačným protokolom Johnson Controls N2-Bus

Dobrý deň.

Máme problém pri vyčítavaní problémových staníc týmto protokolom. Na nekomunikujúcej stanici vie stráviť aj 20+ min.
Potrebovali by sme :

  • Stanica , ktorej vypadne komunikácia - Aby vyčítala určitý počet neplatných bodov - ideálne ak by sa dal nastaviť v parametroch protokolu, potom nech preskočí stanicu a číta ďalej. Momentálne sa snaží čitať celú stanicu a zabije to veľa času.
  • Zákazník nám tiež reklamuje, že pri problémoch s komunikáciou na stanici sa m. bod nezneplatní a je tam zaseknutá posledná hodnota. Keď v HI na hodnotu klikne, hodnota sa zneplatní. Ak je problém s komunikáciou mala by sa zneplatniť okamžite.

Verzia D2000 - 10.01.039

Dobrý deň,
Toto je požiadavka na novú vlastnosť.

Neuvažovali ste nad workaroundom? Napojiť všetky stanice do struktúrovannej premennej a sledovať ich stav?
Ak je stanica napr. viac ako 10 minut (alebo hodinu … nepoznam cas. parametre konkrétne aplikácie) v stave ComErr alebo HardErr, tak cez tell prikaz STSTAT STOP StationName (https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269951#Tellpríkazy-kom) ju môžete vypnúť.
Tým pádom nebude robiť problémy. A pripadne môžete raz za čas (zase skriptom) skúsiť, či už nežije …

Aktualizácia: V protokole Johnson Controls N2-Bus pribudol parameter MaxErrors. Pokiaľ počet chýb pri jednom čítacom cykle dosiahne hodnotu MaxErrors, ďalšie merané body už nebudú vyčítavané. Prednastavená hodnota 0 toto správanie vypína.