Transformačná paleta nie je zahrnutá v xmlExporte

Transformačná paleta nie je zahrnutá v xmlExporte, čo sposobuje problémy pri aktualizácii/udržiavaní aplikácií, keďže na to treba manuálne dozerať a upravovať.

Import a export konfiguračných dát ktoré nie sú viazané na objekty DODM je aktuálne možné jedine tell príkazmi XML_EXPORT_TABLE a XML_IMPORT_TABLE (https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17269951#Tellpríkazy-server).

XML_EXPORT_TABLE c:\exportDir TRANS_MASKA TRANS_MASKA

a opačne

XML_IMPORT_TABLE c:\exportDir TRANS_MASKA TRANS_MASKA