Zmena jazyka pre užívateľa z kódu

V HI nastaveniach používateľa je možnosť zmeniť jazyk, pričom táto zmena sa hneď prejaví - je možné tuto zmenu spraviť nejakou funkciou v kóde resp. bolo by možné takúto funkciu dorobiť?

Novoimplementovaná vlastnosť sa dotkla týchto súborov:

kernel.exe, event.exe, event.dll, cnf.exe, gr.exe, hi.exe, config_ .dll, gr_ .dll, hi_*.dll

Všetky súbory s časom 2019-11-19 a vyšším funkciu %HI_LNG_SetCurrLngIdx podporujú.

Problém spôsobený patchom hi.exe (časová značka 2019-11-19) bol odstránený patchom hi.exe s časom 2019-11-20. Tento patch funkciu %HI_LNG_SetCurrLngIdx podporuje.