D2ExtFunc async interface

Dobrý deň,
dostal som sa teraz konečne k D2ExtFunc knižnici a jej dokumentácii. Ide mi o asynchrónny interface a callbacky (good job by the way, jedna z najlepších features D2000 za minimalne 3 posledné major releases, dúfam, že sa to bude ďalej rozvíjať).
Synchrónny interface máme momentálne kompletne implementovaný (na základe informácii od Borisa, ktoré sme dostali ešte v januári 2018) pre .NET C# a chceme implementovať hlavne asynchrónny interface. Našiel som zatiaľ všetko potrebné s výnimkou deklarácie ADA_CALL_ROUTER_REQUEST a ADA_CALL_ROUTER_REGISTER_ANSWER_HANDLER. Deklaráciu synchrónneho ADA_CALL_ROUTER máme k dispozícii, ale tieto som nikde nenašiel.

Mohol by som poprosiť o zaslanie týchto deklarácii? Ďakujem.

Asynchronny interface pomocou ADA_CALL_ROUTER_REQUEST bol implementovaný od V10 release 37. Nakoľko však interface obsahoval systémovú chybu a bol použitý len interne, tak podpora pre ADA_CALL_ROUTER_REQUEST bola pre V11 release 57 a V12 release 61 patchom z 26.8.2019 odstránená a nahradená interfacom ADA_CALL_ROUTER_REQUEST2. Prikladám zdrojáky C++ knižnice pre tvorbu knižníc externých funkcii pre D2000 spolu s príkladom knižnice. Deklaráciu ADA_CALL_ROUTER_REQUEST2, callback funkcii a ich použitie nájdete v zdrojáku d2callrouter.cpp.