Doplnenie novej funkcie pre externé parametre

Dobrý deň.
Bolo by možné definovať funkciu, ktorá by hovorila o tom, či je daný parameter definovaný?
Prípad použitia: Ak je jeden z parametrov nevyplnený, potom sa riadi podľa iného parametra.
Používal som kontrolu IF %HI_GetExternalParamHBJ(_param\HBJ) = 0 & !_param\VLD THEN
ENDIF

Tá ale nevie spracovať prípad, keď je ako parameter použitá premenná expression, definovaná z lokálnej premennej, ktorá sa plní až za chodu. Jedninou možnosťou je, vytvorenie sledovania premennej a pravidelná kontrola na platnosť a existenciu reálneho objektu D2000.

Dobrý deň.

Aktuálne je možné zistiť, či má parameter nedefinovanú štartovaciu hodnotu jedine tak, ako to robíte.
Možno sa dá ešte využiť štartovacia hodnota s aplikačne dohodnutým význanom.

Do plánu vývoja (na budúci rok) som dal požiadavku na funkciu %HI_IsExternalParamDefined, ktorá zistí, či bol daný parameter vyplnený.