Externé funkcie - DLL súbor

Mam 2 externe funkcie A a B. Funkcia A je definovaná v DLL súbore A.DLL a funkcia B je definovaná v DLL subore B.DLL
Problém:
Ak zavolám ako prvú funkciu A, jej vykonanie prebehne v poriadku. Následné keď zavolám funkciu B, volanie sa odošle do A.DLL.
Ak reštartujem celý event.exe a následne ako prvú zavolám funkciu B, všetko prebehne v poriadku. Ak následne zavolám funkciu A, volanie sa odošle do B.DLL.
Očakávané chovanie:
Volanie sa musí vždy odosielať do DLLky, ktorá je nastavená v konfiguračnom okne danej externej funkcie v CNF.
Verzia D2000, na ktorej to bolo skúšané:

 1. D2000@SERVER started [2019-11-08 17:33:43] ####
 2. BASIC V12.00.061 D2000@SERVER (A190412061-01) [s300] ####
 3. Copyright © 1993-2019 IPESOFT s.r.o. (Ltd) Zilina ####
 4. Release: A190412061-01 - RELEASE ####
 5. Platform: x86_64-windows ####
 6. Command Line: D:\D2000\D2000_V12.0.61_server\D2000_EXE\bin64\kernel.exe /CTesting /X1 /Epostgresql-x64-11 ####
 7. Computer name: AKMETIK-DESKTOP ####
 8. Module name: D:\D2000\D2000_V12.0.61_server\D2000_EXE\bin64\kernel.exe ####
 9. Module date: 2019-04-12 ####
 10. Module time: 11:33:08 ####
 11. Module size: 31234579 ####
  ########################################################################################################################
  Ďakujem.

Podľa logu je zo strany D2000 všetko v poriadku. Chyba môže byť na strane Vašich DLL. Možno nie sú relokovateľné a obe sú naloadované na rovnakej fixnej adrese, čo by vysvetľovalo, že funkcia jednej je zavolaná do DLL druhej.