Grafický objekt Záložka

Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o info ohľadom grafického objektu Záložka. Chcel by som ho využiť na prepínanie schém v subschéme.

 1. Je možné meniť grafický vzhľad tlačidiel v záložke?
 2. image
  V dokumentácii sú povolené udalosti OnGotFocus, OnLostFocus,OnMouseDown a OnClick.
  Mne udalosť OnClick neponúka. Viete prečo?

 3. V dialógovom okne pre definíciu jednotlivých záložiek sa okrem iného definuje pripojený objekt, napr. schéma a referenčná premenná. V dokumentácii sa píše Kliknutie na názov príslušnej záložky vygeneruje udalosť OnClick. Myslel som si, že kliknutím na dané tlačidlo záložky dôjde k zobrazeniu príslušnej schémy , a to bez použitia skriptu. Nefunguje mi to takto. Musel som ku každému tlačidlu napísať skript. Napr. takýto
  ENTRY robot_alm_OnClick
  %HI_SetConnectedObj(_robot_sub, S.Schema13\HBJ, 0)
  END robot_alm_OnClick
  Po napísaní skriptu, kliknutím napr. na tlačidlo s ref.premennou _robot_alm sa zobrazí schéma S.Schema13 . Len neviem, načo sa to definuje vo vyššie spomenutom dialógovom okne.
 4. Po napísaní príslušných skriptov, ako v tomto príklade dám skripty preložiť, generuje to nasledujúce warningy: Warrning: LINE/POS: 27/ 693 Neprípustná obsluha udalosti pre grafický objekt (objType = OBJPICT)
  Objekt záložka funguje, len ma trošku vyrušujú tieto warningy. Viete mi vysvetliť o čo ide?

Vopred ďakujem za odpovede.

Dobrý deň.
Pokúsim sa Vám odpovedať na vaše otázky
1 . Grafický vzhľad sa v HI meniť nedá
2. OnClick pre záložky sa vzťahuje iba na jednotlivé položky. Napr, z obrázku 1.polozka pre refId _Vykony a preto nie je v ponuke pre celu záložku
3. Okná v záložkách sa otvárajú pri otvorení schémy ktorá obsahuje záložky okamžite alebo oneskorene (až keď sa ide zobraziť záložka) - otvárajú sa bez použitia skriptu.
3.-4.Vas príklad neviem posúdiť lebo neodpovedá obrázku.
%HI_SetConnectedObj vymení zobrazovaný objekt v grafickom objekt ktorý má pripojenú príslušnú referenčnú premennú. Môže sa nahrádzať len za rovnaký typ objektu. Ak používate premennú vo viacerých objektoch nedá sa posúdiť pre aký typ má byť urobená výmena a generuje sa upozornenie.
Napríklad ak _robot_sub používate ako referenčnú premennú pre schému a aj pre zobrazovanie nejakého textu. Problém spôsobí aj ak sa použije pre viacero podschém naraz.

Dobrý deň.
Áno funguje to tak ako ste si myslel (kliknutím na dané tlačidlo záložky v HI dôjde k zobrazeniu príslušnej schémy) Problém je v nesprávnej konfigurácii paramaterov. Nižšie uvádzam screen parametrov kde pri kliknutí v HI na zal 1 sa zobrazí schéma č.1 (S.TOOLBAR_1) a pri kliknutí na zal 2 sa zobrazí schéma č.2 (S.TOOLBAR_2) bez potreby použitia skriptu.