Komponenty a doplnenie aliasu do globálnych premenných v schéme

Dobrý deň.
Pri práci s komponentami sme sme narazili na jednu nepríjemnú vlastnosť, ktorá tam veľmi chýba. Potrebovali by sme do komponenty prenášať aj objekt a zistiť prípadne jeho atribúty v rámci samotnej komponenty (popis

{D}, techncké jednoty {U}, alebo aj HOBJ).
Ak by som povedzme potreboval vytvoriť komponentu, ktorá obsahuje text s formátovacou maskou: "{D}

{V}

{U}

", je úplne nereálne to spraviť. Je možné ešte použiť struct s 1 položkou typu alias, ale vytvárať štruktúry pre každú premennú je trochu zbytočné.
Skúsili sme teda požiť zdrojovú štruktúrovanú premennú (zadali sme položku SV.Cerpadlo[5], ale do komponenty to prenieslo celú štruktúru (povedzme 250 riadkov bez možnosti zistiť, ktorý riadok použiť).
Bolo by možné s tým niečo spraviť?

PS: Na čo funguje položka “Text” s definovaní externých parametrov?
PS2: Je možné nejako zdetekovať zmenu hodnoty (externej referencie) v rámci komponenty a vykonať volanie skriptu? Ak povedzme potrebujeme signalizovať kontrolku na základe 2 stavov (napríklad do externých prenášame body _MOD a _REM a pri zmene potrebujem robiť nasledovný výraz (keby sme tieto premenné vytvárali v nadradenej schéme, mala by príliš veľa ON CHANGE volaní pri povdzme 20 takých komponentoch):
IF !_REM THEN
_mode := 0
ELSIF _MOD THEN
_mode := 1
ELSE
_mode := 2
ENDIF

Ďakujem.

Dobrý deň.

Tato vlastnost je uz implementovana, Na 99% je uz aj v poslednom verejnom builde V12.0.61.u4 co mame na strankach, ak nie, tak bude v V12.0.61.u5, ten vyjde v priebehu par tyzdnov ±

Na čo funguje položka “Text” s definovaní externých parametrov?
Je tam mozne zadat hodnotu ako textovu konstantu, napr. ked parameter nechcem napajat na premennu.

Je možné nejako zdetekovať zmenu hodnoty (externej referencie) v rámci komponenty a vykonať volanie skriptu?
V ESL nie je mozne zmenu detekovat, v jave by to ist malo, cez addChangeListener.