Kontextove menu - graf/tabulka

#1

Dobrý deň.
Je možné zakázať zobrazovanie kontextového menu pre graf (nastavenia grafu) a tabuľku (export dat a pod.), ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši? Prípadne to nejak rozdeliť podľa roly, že administrátor môže, ostatní nemôžu?

#2

Kontextové menu pre graf sa zakazať iba pre grafy v schéme - parameter ovládacie prvky v konektovani grafu. V prípade nezaškrtnutej voľby Ovládacie prvky bude v grafe zobrazený len grafický priebeh a žiadny iný ovládací prvok.

V tabulke umiestnej v schéme dá zakázať obsah zobrazeného menu. V parametroch je volba Export povoleny alebo zo skriptu funkciou %HI_BrowserExportEnable(_RefID, @FALSE)