Multimonitorové zobrazenie na WIN10 nepriliehajúce okraje

Dobrý deň.
Pri použití viac monitorového zobrazenia Hi na Win10 okraje Hi nepriliehajú k okrajom monitorov (viď obr.).
Zjavne sa ráta s okrajom okien vo Win 7.
Poprosím o doplnenie funkcie pre plnú veľkosť obrazu na Win10.
Vopred ďakujem.

Dobry den.

 1. Máte zle umiestné monitory. Osadenie spôsobí nepriliehajúce okraje (u
  vás) alebo bude časť HI mimo plochy niektorého z monitorov.
  Monitor 1 dx/dy, rect(LTRB): 1920 / 1080 ( 0 , 0 , 1920 , 1080 )
  Monitor 2 dx/dy, rect(LTRB): 1920 / 1080 ( 1920 , 0 , 3840 , 1080 )
  Monitor 3 dx/dy, rect(LTRB): 1920 / 1080 ( 6 , 1080 , 1926 , 2160 )
  Monitor 4 dx/dy, rect(LTRB): 1920 / 1080 ( 1926 , 1080 , 3846 , 2160 )

 2. Poradie monitorov nie je striktne vyžadované, HI si ich vnútorné
  prečísluje:
  Príklad: Máme 6 monitorov umiestnených v dvoch radoch. Horná rada bude mať
  čísla 1, 2, 3 a dolná 4, 5, 6. Ak nechceme mať HI konzolu na všetkých
  monitoroch, v konfiguračnom súbore zadáme čísla krajných monitorov
  vymedzujúcich plochu pre HI, napr. 1 a 5. Teraz by HI malo pri
  multidisplay funkcii vyčlenenú plochu na monitoroch 1, 2, 4, 5.
  Napríklad:
  1 2 3
  4 5 6
  Nevhodne zadanie (vid vaše dole je chápané ako keď nie je zadané) a berie
  sa celá plocha (všetky monitory)
  FirstMonitor=3
  LastMonitor=2