Nedá sa spustiť aplikácia po prechode z x86 Sybase na x64 PostgreSQL

Dobrý deň.

U zákazníka robíme upgrade na D2000 12.0.61 x64.
Prechádzame z verzie D2000 10.0.37 x86.
Spravili sme:

  1. Na pôvodnej aplikácii sme urobili backup databázy SysCfg cez tell príkaz.
  2. Následne bolo spravené CfgSynchro zo Sybase na Postgres (SysCfg.db bol pripojený cez 64bitové DSN).
  3. CfgSynchro prebehlo v poriadku
  4. Spustenie aplikácie na postgrese skončilo chybov
    Chyba pri štarte D2000 - Skuska64_SysCfg Apply COMPONENT_CATHEGORIES
    (42703)ERROR: column “UUID” does not exist;
    Error while executing the query ErrorCode= 1

Ďakujem za pomoc pri riešení.

Dobrý deň.

Pred synchronizáciou databáz cez CfgSynchro je nutné najprv spustiť prázdnu aplikáciu. Tým sa štruktúra konfiguračnej databázy aplikácie upgraduje.
Po jej rozbehnutí ju treba znovu vypnúť a vykonať synchronizáciu databáz s použitím CfgSynchro.
Následne sa už aplikácia rozbehehne s novou SysCfg.