Pád HI pri vypnutí procesu SELF.SES

Dobrý deň.
Keď sa vypne proces SELF.SES, keď bola otvorená schéma, ktorá ho využíva, tak padne celé HI. Nedalo by sa to spraviť tak, že sa schéma len zatvorí a HI ostane otvorené?
Ďakujem.

Dobrý deň
Ukončenie D2000 HI pri páde (vypnutí) SES procesu je zámer.
Vychádza z toho, že ak HI stratí kontakt s remote ESL skriptom, jediným riešením by bolo zatvorenie všetkých schém.
Následné obnovenie komunikačného kontextu medzi HIS, HIP a SES je pomerne zložité.
Takže nám z toho vyšlo, že ak prípade pádu (vypnutí) SES je nutné zatvoriť všetky schémy a reinicializácia kontextu medzi HIS, HIP a SES je zložitá, radšej ukončíme HI.