Vyhodnotenie systémových konštánt použitých v paletách cez komponenty

Dobrý deň.
Včera som narazil na problém, keď cez externý parameter typu INT posielam objekt typu alarm. Problém bol, že v palete, kde som riešil podfarbovanie, boli nastavené iba objekty pre typ alarm. Aby to fungovalo korektne, musel som paletu upraviť a pridať tam hodnoty 0-5, ktorých hodnoty reprezentujú stavy Normal, Alarm, Kvit, NoKvit, Block, Unblock. Počítam že podobne sa to bude chovať i pri premenných typu proces, stanica a ďalšie.
Bolo by možné, aby sa tieto konštanty vedeli previesť na číslo a opačne (0 -> Normal, Normal -> 0, …)?

Okrem toho, keď je paleta s použitím hodnoty True/False, aby sa tieto brali aj ako hodnoty 0/1 a opačne? Toto už nie je také problematické, ale určite by to pomohlo.

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet, je to zaujímavý nápad, ktorý budeme realizovať tento rok.