Získanie informácie o možnosti ovládania objektu D2000

Dobrý deň.
Robíme schému, na ktorej sa podfarbí položka, ktorú môže užívateľ ovládať (u vás v prípade ovládania mu ponúkne dialóg na zadanie hodnoty).
Aktuálne som nenašiel žiadnu jednoduchú cestu, ako to zistiť. Cez XMl si zistím typ objektu (POINT, UVAR). U týchto bodov zisťujem, či je do nich možný zápis (typ hodnoty, príznak manual…). U štruktúrovaných premenných je to ešte náročnejšie. Okrem toho kontrolujem práva úžívateľa na ovládanie objektu.
Bolo by možné dorobiť atribút (prípadne funkciu), ktorá by to spravila za mňa v jednom kroku?
Ďakujem.

Dobrý deň.
Používate funkciu %GetAccessLevel?

Áno používame. Ale nie je to to, čo by sme chceli. Teda, je to jedna z funkcií (získanie práva užívateľa k objektu), kde okrem toho by sme potrebovali, keby sa zistil typ objektu, typ hodnoty, parametre… Skrátka, keď otvorím dialógové okno D2000, aby som dopredu vedel, či tam bude, alebo nebude možnosť ovládania hodnoty.

Dobry den.
Nerozumiem, aké dialógové okno sa otvára? Ide o Informačné alebo Ovládacie okno po kliknutí na pripojený objekt na schéme?
Ak áno, používate ENTRY OnDynamicGraph?
V novších verziách D2000 je rozšírená ponuka pre konfiguračný parameter užívateľa “Informácie o zobrazovaní” (https://doc.ipesoft.com/pages/viewpage.action?pageId=17268777) o dialóg CallBack, ktorým je možné podmieniť otvorenie Informačného/Ovládacieho okna.
Podrobné informácie o objekte sa dajú potom získať cez XML Export.

Ďakujem za pomoc a informácie.