Zjednotenie úplného a jednoduchého režimu zobrazenia stĺpcov

Dobrý deň.

Nakoľko výber stĺpcov iniciuje opätovné vyčítanie zoznamu objektov - bolo by možné do dotazu na kernel dať iba tie položky (stĺpce), ktoré sa majú zobrazovať a úplne zrušiť prepínanie medzi jednoduchým a úplným zoznamom? (to je iba taký návrh).

Dobrý deň.

Aktuálna implementácia je taká, že kernel posiela do zoznamu v CNF malú unifikovanú časť konfigurácie objektov (málo viditeľných stĺpcov), alebo komplet celú konfiguráciu.

Kernel netuší ktorú časť konfigurácie užívateľ chce vidieť.

Áno, máte pravdu, 90% objemu dát v tomto prípade zbytočných.

Redukcia objemu dát je aktuálne v podstate neimplementovateľná v rozumnom čase.

Odporúčam používať na klientov parameter /TPP, ktorý zredukuje objem dát na cca 30 %.

Aktuálne je do najbližšej verzie už implementovaný novy komprimačný algoritmus (parameter /TPP), ktorý redukuje objem dát na cca 10%.