Zobrazoenie viacerých typov objektov v CNF

Dobrý deň.
Bolo by možné zobraziť viaceré typy objektov (viacnásobný výber typu objektu) na jednom liste. Častokrát potrebujem naraz zobraziť povedzme merané body, užívateľské premennné, štruktúry, … a nie vždy je to možné špecifikovať filtrami v položke “všetky objekty”. Obšas sa mi tam miešajú bitmapy, systémové objekty a potom je tam zobrazených zbytočne veľa objektov a ťažko sa v tom orientuje.

Dobrý deň.
Takáto vlastnosť nie je aktuálne dostupná a nie je ani v pláne ju riešiť. Dôvod je taký, že použitá komponenta pre zobrazenie zoznamu typov objektov (Windows TreeView) nedokáže realizovať multiselect. Tuto chýbajúcu vlastnosť dúfam bude možné implementovať v rámci zmeny technológie užívateľského rozhrania na HTML5.