Support Forum SK


Topic Replies Activity
About the Support Forum SK category 1 April 4, 2019
Získanie informácie o možnosti ovládania objektu D2000 5 September 22, 2021
Kontrola objektov nastavených do externej premennej 7 August 23, 2021
Neúmerná spotreba virtuálnej pamäte 3 June 17, 2021
Metóda ON CHANGE 4 June 7, 2021
Vyhodnotenie systémových konštánt použitých v paletách cez komponenty - otázka 3 May 28, 2021
Multiselect v zozname dat z databazy 2 May 20, 2021
Auto XML export pre Skupinu objektov 4 May 11, 2021
Vyhodnotenie systémových konštánt použitých v paletách, cez komponenty 4 April 13, 2021
Modbus Client Uu/Ul vs B/X 3 March 31, 2021
D2Workbook: pri funkcii D2_GetValue nefunguje Refresh 2 March 26, 2021
Vyhodnotenie systémových konštánt použitých v paletách cez komponenty 2 March 24, 2021
Doplnenie novej funkcie pre externé parametre 2 March 10, 2021
Zlyhanie synchronizácie medzi databázami 2 February 24, 2021
ObjApi nefunkcne v12.0.65 64-bit 2 January 28, 2021
Kopírovanie objektov s možnosťou ich editácie 4 December 18, 2020
OpenSSL - zraniteľnosť 2 December 1, 2020
Nedá sa spustiť aplikácia po prechode z x86 Sybase na x64 PostgreSQL 2 November 11, 2020
Multimonitorové zobrazenie na WIN10 nepriliehajúce okraje 2 November 3, 2020
Zobrazoenie viacerých typov objektov v CNF 2 October 22, 2020
Vytvorenie "prenostiteľných" profilov zobrazenia stĺpcov CNF z jednej aplikácie do druhej 2 October 15, 2020
Zjednotenie úplného a jednoduchého režimu zobrazenia stĺpcov 2 September 28, 2020
Zadávanie datumu a času v HI 3 September 17, 2020
Jednoduchý editor java kódu v prostredí GRE/CNF 2 September 16, 2020
Zväčšenie šírky autocomplete-listu alebo dohľadávanie 2 September 11, 2020
Kalendár v prostredí HI 2 September 4, 2020
Zrýchlenie zobrazenia zoznamu v CNF 2 July 22, 2020
Externé funkcie - DLL súbor 2 July 10, 2020
D2ExtFunc async interface 2 July 1, 2020
Problém so spustením Tenkého klienta 5 June 22, 2020