Support Forum SK


Topic Replies Activity
Zmena jazyka pre užívateľa z kódu 2 June 17, 2020
Grafický objekt Záložka 3 June 9, 2020
Transformačná paleta nie je zahrnutá v xmlExporte 2 June 9, 2020
Obmedzenie prístupu používateľa 2 May 26, 2020
Problém s komunikačným protokolom Johnson Controls N2-Bus 2 May 20, 2020
PostgreSQL Trezor Performance 3 April 21, 2020
Zobrazenie hodnoty namiesto stavoveho textu 2 March 25, 2020
Pouzitie masky na datum/cas ho posunie o hodinu 3 January 30, 2020
XML export skupiny objektov - rozdielne zoradenie elementov 2 December 18, 2019
Komponenty a doplnenie aliasu do globálnych premenných v schéme 2 November 14, 2019
Zobrazenie hodnot na osi grafu v celych cislach + autorefresh 2 October 25, 2019
Kontextove menu - graf/tabulka 2 October 7, 2019
Tell príkaz na BACKUP SYSCFG nefunguje pre databázu Postgres 3 August 20, 2019
Otázka ohľadom objektov iHTML 4 August 13, 2019
MODBUS preklad textov 3 August 9, 2019
Pád inštalácie V11 na WinXP 2 August 9, 2019
Čo je to D2000? 5 August 9, 2019
Nevieme určiť zdroj nežiadúcej komunikácie na linke v protokole BACnet 2 August 2, 2019
Zmena času po hodinách 3 August 2, 2019
System error pri redundancii 2 August 2, 2019